Загальноосвітні, гуманітарні та соціально-економічні дисципліни

Велику роль у професійному становленні майбутнього музиканта – фахівця відіграє циклова комісія загальноосвітніх, гуманітарних та соціально – економічних дисциплін. Саме завдяки їй випускники училища отримують крім фахової, ще й повну загальну середню освіту, розширюють свій світогляд та знання. Циклова комісія разом з усім Херсонським музичним училищем святкує також  і свій ювілей – 100 років, бо є ровесником цього славного навчального закладу.

Изображение 008Изображение 006

 Сучасне суспільство сприймає музиканта як людину високого рівня загальної культури, всебічно розвинену особистість. Це розуміли і діячі Російського музичного Товариства (“Русского музыкального общества”), які ще в момент відкриття музичного училища в м. Херсоні у 1908 році впровадили вивчення так званих “наукових дисциплін” як загальнообов’язкове, причому  викладання цих дисциплін проводилось за програмами чоловічих гімназій Міністерства Народної Освіти, тобто на високому освітньому та науковому рівні. 10 із 20 викладачів училища були викладачами “наукових дисциплін”.

Учні (слухачі, студенти) музичного училища уже в перші роки існування училища вивчали російську мову, арифметику, алгебру, історію, географію, французьку та німецьку мови, Закон Божий, а також для бажаючих вводилась така дисципліна як природознавство. Пізніше, уже в радянські часи, обов’язковими стали українська мова, суспільствознавство та політграмота.

Кожного року (учні, слухачі, студенти) здавали перевідні іспити, а завершували навчання екзаменом на атестат. Атестати видавались різного рівня.

Про серйозність підходу до вивчення “наукових” дисциплін свідчить той факт, що всі іспити з них проводились в присутності депутатів “Министерства Народного Просвещения” (Отчеты Музыкального училища Херсонского Отделения императорского Музыкального Общества за 1909 – 1912 гг.).

За часів Союзу Радянських Соціалістичних республік загальноосвітні предмети завжди високо цінувались, особливо суспільствознавство, з якого до 1991 року випускники училища здавали державний іспит. За сто років існування циклової комісії у її складі було немало яскравих, відданих справі, високоосвічених викладачів. В “Личном составе преподавателей”, у звітах Музичного училища Херсонського відділу імператорського Музичного товариства за 1908 – 1915 рр. згадуються викладачі: Я.П. Семенов і В.В. Гончаров – російська мова; К.Є. Феоктистов – історія та російська мова;  В.П. Ноздрачев та І.З. Малахів – алгебра та арифметика; В.Ф. Макєєв – географія, І.Я. Батов – географія та природознавство; М.В. Боровська – французька та німецька мови; С.А. Острожко – природознавство.

В 1920-30 рр. обов’язковими стали українська мова, суспільствознавство та політграмота. В ті роки училище представляли такі викладачі відділу: Н.Ф. Грекало, Т.В. Якушев, Н.І. Міронова — українська мова та література; Ю.Е. Осєтров – математика та фізика; В.Я. Булаєв – німецька мова; Е.І. Штеженко, Г.П. Логвіненко, Н.І. Голованський – суспільні дисципліни та політграмота; А.В. Добровольський – історія культури та мистецтва; Я.М. Гердель – фізкультура.

В кінці тридцятих років для того, щоб вступити до музичного училища необхідно було продемонструвати “знання української мови, російської мови та літератури, політграмоти і математики в обсязі семирічки”. Особи, що закінчували семирічку з основних дисциплін на “відмінно”, а з інших – на “добре”, від іспитів звільнялися.

Повоєнні роки – новий етап в житті музичного училища і тепер уже відділу загальноосвітніх  дисциплін (з 1948 року). Тоді, в 1940-1950-і рр. в його складі були: А.І. Капитонова, Л.С. Поролло, А.Ю. Кобецька, А.І. Маліновський.

Наступна зміна викладачів – це плеяда яскравих особистостей, завдяки тривалій діяльності яких 1960 – 1980-і роки  стали «золотим» періодом в діяльності циклової комісії. До шістдесятих років на відділі не було постійного, сталого колективу: працювали в основному сумісники, період роботи яких в училищі не перевищував 1-2 роки.

Саме в шістдесяті формується постійно діючий кістяк циклової комісії, який  і досі є її гордістю і тією ланкою, яка пов’язує  декілька поколінь викладачів.

В 1960-1966рр. відділ очолював Василь Афанасійович Прокопець, талановитий викладач фізики та математики.

З 1958 по 1976 р. викладачем фізичного виховання та воєнним керівником училища Іван Петрович Іванов, випускник Хабаровського артилерійського училища воєнного 1942 року, фронтовик, який немало зробив для патріотичного виховання юнаків-музикантів.

Мандрик м. М.В училищі під керівництвом М.М. Мандрик було створено кабінет суспільно – економічних дисциплін, який проводив змістовну та цікаву роботу: екскурсії по історичних місцях м. Херсона, Одеси, Києва, Криму; зустрічі з цікавими людьми, диспути та дискусії, історичні читання, студентські конференції. Студенти училища брали участь і завойовували призові місця  в олімпіадах по соціально – економічним та гуманітарним дисциплінам. У 1964 році обласний відділ освіти та Обласне управління культури направило на роботу в Херсонське музичне училище випускницю історичного факультету Московського державного університету Майю Миколаївну Мандрик, де вона до 1967 року викладала соціально – економічні дисципліни. Її також обрали секретарем партійної організації (КПРС) училища. То були роки відродження прекрасних творчих традицій,  а також зародження та розвитку нових творчих напрямків, і  нових форм та методів навчально – виховної роботи.

М.М. Мандрик була також куратором академічних груп спеціалізації “духові та ударні інструменти”. Вона працювала в атмосфері взаєморозуміння та підтримки прекрасного педагогічного та студентського колективу.

Наступна зміна викладачів – це плеяда яскравих особистостей, завдяки тривалій діяльності яких 60 – 80-ті рр. стали “золотим” періодом в діяльності циклової комісії.

До 60х рр. на цикловій комісії не було постійного, сталого колективу: працювали, в основному, сумісники, період роботи яких в училищі не перевищував 1 – 2 роки.

Саме в 60ті. рр. формується постійнодіючий  кістяк циклової комісії, який і досі є її гордістю і тією ланкою, яка пов’язує декілька поколінь викладачів загальноосвітніх, гуманітарних та соціально – економічних дисциплін.

Особливо теплих слів заслуговує колишній викладач російської мови та літератури Елла Лазарівна Ясус.

Ясус Е. Л.Після закінчення з відзнакою в 1953 році Іркутського Державного університету наказом директора від 26 серпня 1958 року ХМУ Сіляви була зарахована на посаду викладача російської мови та літератури училища.

“Працювати з таким майстром, навчаючись у нього, я вважала для себе за велику честь. Сама того не помічаючи, я вчилась у неї всьому. У нас ніколи не виникало непорозумінь. Нашу спільну працю ми ставили понад усе. Я знаю, що це рідко буває, але у нас було саме так”,   —    згадує її колега по роботі Л.В. Кулик.

Закохані в літературу і свого педагога, студенти брали активну участь у громадських справах училища. А це означає, що ідеали, сформовані на уроках літератури, перетворюються в переконання, стають нормою поведінки, сприяють виробленню активної життєвої позиції. Елла Лазарівна надзвичайно працьовита, сумлінна, принципова, вимоглива і нетерпима до неправди, безмежно відкрита для людей, фахівець самого високого класу, вона могла прищепити любов до творчості письменників і поетів різних епох і напрямків, дати студентам можливість розібратися в усій яскравій палітрі стилів та індивідуальностей. Тому на її уроках студенти ставали співучасниками відтворених письменником подій, співпереживали разом з автором і його героями.

001

З надзвичайним ентузіазмом проводила Елла Лазарівна літературні конкурси і вечори, сценарії яких створювала як справжні мистецькі твори.

002

У чому ж притягальна сила Елли Лазарівни? Які найголовніші секрети її чарівності, що непідвладні часові?

Інтелектуальність, доброзичливість, інтелігентність, скромність, вірність та надійність у дружбі, відкритість для людей, неприйняття будь – якої несправедливості, фахової неспроможності, бездуховності – ось чим запам’яталась Елла Лазарівна всім, хто її знав і мав щастя працювати з нею.

Бутенко Г. К.Чверть віку (1965 – 1989) віддала училищу викладач соціально – економічних дисциплін Ганна Костянтинівна Бутенко   – розумна, вольова, принципова, чесна людина з незалежним характером.

Маючи великий досвід і практичні знання, досконало володіла методикою експерименту. Багатий творчий потенціал, прагнення до пошуків нових форм і методів у навчанні завжди приваблювали до неї серця колег і вихованців.

 Ганна Костянтинівна мужньо, разом з усіма вміла долати всілякі труднощі сьогодення, завжди вміло прогнозувала на своїх уроках,  вона завжди відстоювала гуманізм, патріотизм, людську честь, совість і гідність. Виконуючи складні обов’язки секретаря партійної організації, виховувала і студентів, і викладачів, що дуже важливо. Вона дарувала добро, щоб зігріти ним кожного. І завжди стояла на своїх позиціях, які стверджували честь, совість, гідність. Ніколи не шукала для себе безпечних позицій, життєвих зручностей, дешевих честолюбних перемог, а значить, не знала ніколи спокійного життя.

003

 

Швачко Л. І.Дуже добре пам’ятають в училищі Ларису Іванівну Швачко, випускницю Одеського педінституту іноземних мов (працювала з 1964 по 1976 р.), викладача англійської мови, яка десять років очолювала профспілкову організацію ХМУ, була справжнім виразником інтересів кожного члена колективу. Студенти Лариси Іванівни брали активну участь у різних конкурсах з іноземної мови, де не раз завойовували призові місця. Багато її учнів працюють зараз  в музичному училищі, це його  директор Олена Анатоліївна Липа, зав. відділу теорії музики Тетяна Іванівна Чепурна, викладач — методист  Ірина Василівна Якубовська та інші.

004

 

Копия ВЫРЕЗАТЬ МЫСЬКОзасідання відділу Мівсько Інеска Францівна

З 1974 по 1982 р. заступником директора з виховної роботи та викладачем  фізики і математики  працювала Інеса Францівна Місько. Гарний фахівець, вимогливий вихователь, ініціативний  адміністратор, вона також запам’яталася як вишукана красива жінка, яка завжди користувалася повагою студентів та

З 1972 по 1981 рік математику та фізику в училищі викладав Яків Людвігович Шнайдер, випускник Семипалатинського педагогічного інституту, якого й досі з вдячністю згадують його учні.

005

 

 З 1977 по 1Изображение987 р. викладачем англійської мови в нашому навчальному закладі працював випускник Одеського державного інституту іноземних мов, учасник війни, який має цілу низку урядових нагород, перекладач, член Національної спілки письменників України Андрій Іванович Євса. Його переклади творів зарубіжних письменників з англійської та німецької мов друкувалися у багатьох періодичних виданнях, часописі «Всесвіт», виходили окремими книгами.

Изображение 005Вісім років (1982-1990 рр.) працювала в училищі викладачем фізики і математики Анна Володимирівна Рудницька, яка, на жаль, виїхала з України на постійне місце проживання до Німеччини.

Подібною є доля яскравої особистості, викладача англійської мови в 1987-1990 рр. Ізабелли Моїсеєвни Діневич, яка проживає зараз в Ізраїлі.

Пам’ятають в училищі і воєнного керівника Михайла Митрофановича Чурсіна, людину цікавої біографії, сина полка, гарного фахівця, веселу і дотепну людину, який працював в ХМУ у 1977-1990 рр.

Майже 10 років (1983-1992 рр.) працював викладачем фізичного виховання Віктор Володимирович Бова, який разом з О.Т. Яровим підготував не одного призера спартакіад з різних видів спорту.

Назавжди в наших серцях залишиться світла пам’ять про викладача світової літератури Ірину Леонідівну Суліменко (працювала в 1986-1995 рр.), що рано і трагічно пішла з життя, а скільки ще могла б вона зробити!

Свою любов до літератури, до професії, до рідного краю щедро дарувала Ірина Леонідівна своїм вихованцям. Це була добра, весела, щира та світла людина. Такі вчителі варті того, щоб про них пам’ятали завжди.

В 1987-2000 рр. викладачем історії на відділі працював Олексій Ілліч Осипов. Випускник Донецького університету, досвідчений фахівець з великим багажем практичних знань, він вчив студентів зріло мислити, орієнтуватись у складній суспільній ситуації, вдумливо підходити до питань історії та сучасності, проблем політичного та економічного життя світу.

В 1997-2000 рр. підготовку наших хлопців до військової служби очолював Валерій Анатолійович Іванов, в минулому воєнний льотчик, майор у відставці.

 Фальковский 2Естафету воєнного керівника училища прийняв у 2000 році Леонід Тимофійович Фальковський, який до 2006 року передавав свій великий воєнний і життєвий досвід юнакам музичного училища. Всі ці роки Леонід Тимофійович, випускник Одеського університету, досвідчений юрист, викладав також основи правознавства.

 

На зламі тисячоліть відділ вступив в новий етап своєї історії. Зараз на відділі працюють: Л.В. Кулик, К.Г. Федорченко, О.Т. Яровий, Н.М. Голіченко (завідуюча відділом), Л.Я. Карчак, О.Є. Орловська, О.В. Каунова, Н.Д. Антоненко, Є.О. Фалько та Н.В. Богачук.

КуликБільше сорока років (з 1967 року) українську мову та літературу в училищі викладає Людмила Василівна Кулик, провідний фахівець відділу, нагороджена почесним знаком “Відмінник середньої спеціальної освіти”, яка 27 років (1967 – 1994 рр.) очолювала відділ загальноосвітніх дисциплін і 32 роки – профспілкову організацію навчального закладу.

Віддавши своє серце мові й літературі, вона не помилилась. Тому, що це – її сходинка на вершину поваги, натхнення, мудрості, молодості душі, поваги і любові студентів. Вона творить свою улюблену справу, і це надає їй насолоди, вона розуміє, що приносить всім радість.

І сьогодні уроки Людмили Василівни відзначенні глибокою науковістю, спрямованістю на розвиток мислення й інтересу студентів до вивчення української мови та літератури, тісним зв’язком із життям, органічним поєднанням навчання і виховання.

008

Одна з найважливіших проблем, що стоїть перед Людмилою Василівною –  проблема вдосконалення ходу уроку. Адже він вимагає не лише дати студенту певну інформацію, а й схвилювати його, викликати роздуми про життя. Література – це мистецтво слова, і розгляд художнього твору ґрунтується на законах мистецтва.І сьогодні уроки Людмили Василівни відзначенні глибокою науковістю, спрямованістю на розвиток мислення й інтересу студентів до вивчення української мови та літератури, тісним зв’язком із життям, органічним поєднанням навчання і виховання.

Людмила Василівна прищеплює студентам вміння самостійно  поповнювати свої знання, орієнтуватись у стрімкому потоці інформації, постійно дбає про їх інтелектуальний, моральний та естетичний  рівень. Вона вміє прищепити своїм вихованцям хороші смаки, повагу до рідного слова, горнутися до всього українського, пишатися тим, що вони – громадяни України, знайти стежку до найзаповітніших куточків душі. А студенти відповідають їй щирою любов’ю.

Творча, плідна праця Людмили Василівни високо оцінена і їй присвоєна звання вчителя – методиста. Свою душу, своє тепло вона віддає своїм колегам, друзям.

001

Вже багато поколінь випускників училища пройшли через школу фізичного виховання ще одного з ветеранів педагогічної праці, що поповнили колектив циклової комісії в 1960-ті роки – Олега Тимофійовича Ярового.

Яровий

О.Т. Яровий – випускник Миколаївського  державного педагогічного інституту, майстер спорту з гандболу, колишній чемпіон області з акробатики, один з кращих арбітрів, суддя  національної категорії з гандболу, великий ентузіаст  фізичного виховання  та с порту Олег Тимофійович Яровий ось  уже 38 років робить юних музикантів більш міцними та здоровими.

Багато поколінь випускників пам’ятають також сільгоспроботи під керівництвом строгого, вимогливого та справедливого  Олега Тимофійовича.

Не один рік він очолював  обласне методичне об’єднання викладачів фізичного виховання, а за його посібником проводились обласні семінари з ритмічної гімнастики.

Олег Тимофійович має звання  старшого викладача.

002

 

Федорченко К. Г.Вже тридцять років (з 1978 р.) працює в училищі Катерина Григорівна Федорченко. Вона успішно викладає цикл природничих дисциплін: природознавство, основи екології, безпеку життєдіяльності  та медико-санітарну підготовку дівчат.

Працює творчо, цікаво, на сучасному  рівні, вдало поєднуючи викладацьку діяльність з нелегкою справою організації виховної роботи в училищі, вже багато років вона очолює методичне  об’єднання класних керівників, надає допомогу органам студентського самоврядування, керує виховним процесом у студентському гуртожитку. Свій досвід організаторської та виховної роботи передає молодим колегам з інших навчальних закладів та своїм заступникам.

Жодна справа в училищі не обходиться без активної участі заступника директора К.Г. Федорченко.

Вже 10 років Катерина Григорівна очолює профком училища та комітет соціального страхування.

Принциповість, активна громадянська позиція – основні риси характеру Катерини Григорівни. ЇЇ ентузіазму, наполегливості, ініціативності можна тільки позаздрити. Вона є справжнім патріотом музичного училища.

003

Голіченко Н.М.Більше 20-ти різних навчальних дисциплін ведуть викладачі відділу загальноосвітніх, гуманітарних та соціально – економічних дисциплін. У цьому специфіка відділу, і тому велике значення має координуюча діяльність завідуючої відділом, досвідченого, багатопрофільного викладача-методиста Наталі Миколаївни Голіченко.

Випускниця Ленінградського державного університету, вона сама викладає цілий спектр сучасних суспільних дисциплін (історію України, всесвітню історію, економічну та соціальну географію світу, основи філософських знань, культурологію,  економічну теорію, соціологію, політологію та основи правознавства) — і вміло, талановито виховує студентів. Доброзичливість, велика ерудиція та широкий світогляд цього викладача викликають пошану серед студентів та колег. Прийнявши у 1994 році від Л.В. Кулик естафету керівництва відділом, Н.М. Голіченко робить це активно і по-діловому.

004 005

 

В 90-ті рр. відділ поповнився талановитою молоддю, це — викладачі іноземної мови Т.М. Тищенко, А.О. Троценко, О.В. Каунова та Ю.І. Веретяннікова; викладач математики та інформатики О.Є. Орловська; викладач зарубіжної літератури та української мови Л.Я. Карчак (в 2000-2003 рр. очолювала комісію). В 2004 та 2006 роках до цього списку  додаються  наймолодші викладачі ц. к. Н.Д. Антоненко (психологія та педагогіка) та Є.О. Фалько (фізвиховання та ДПЮ).

006Лариса Ярославівна Карчак – випускниця Херсонського державного педагогічного інституту, в училищі працює  з 1992 року, викладає зарубіжну літературу, українську мову та психологію і педагогіку.   У 2000 – 2003 роках очолювала відділ.

У 2006 та 2007 роках  учні  Л.Я. Карчак стали переможцями та призерами   обласного туру конкурсу знавців української мови ім. П. Яцика та достойно показали себе  на незалежному зовнішньому  тестуванні. 007

Відповідально ставиться  викладач і до обов’язків класного керівника.

У 2007 році  Лариса Ярославівна вступила до Переяслав-Хмельницького  державного університету ім. Г. Сковороди на факультет післядипломної освіти.

Викладач сучасного мислення, Лариса Ярославівна завжди  толерантно та коректно ставиться до студентів, багато працює над фаховим самовдосконаленням та рівнем загальної культури.

 

Тищенко Т. Н.Тетяна Миколаївна Тищенко — випускниця Херсонського педагогічного інституту, за фахом є викладачем англійської мови та зарубіжної літератури. В Херсонському музичному училищі працює з 1995 року, з 1998 року виконує обов’язки  класного керівника.

Тетяна Миколаївна – фахівець з високим рівнем знань англійської мови та методики її викладання. Педагог нової формації, вона завжди йде в ногу з сучасністю, на уроках використовує новітні технології навчання (аудіо та відео апаратуру, комп’ютерні  програми).

 З 2004 року  Т.М. Тищенко  займає  посаду завідуючої денним відділенням, яка охоплює  всі питання виховного процесу в училищі: планування, організація  концертів, літературних вечорів, лекторіїв, вечорів відпочинку, координація роботи методичного  об єднання класних керівників та роботи органів студентського самоврядування, контроль за роботою студентського гуртожитку, участь у  роботі  стипендіальної комісії училища. Всі ці відповідальні задачі  викладач виконує  успішно.

008
Творча, ініціативна людина,  Тетяна Миколаївна часто буває в оточенні студентів, з якими завжди знаходить спільну мову.  За її активною участю в училищі працює студентський дискусійний клуб «Чорне та біле», який набув популярності  не тільки в колективі  училища, а й серед громадськості міста.

Копия Врхній ряд зліва-направо Яровий О.Т.,Орловська О.Є.,Каунова О.В., Карчак Л.Я.,Фалько Є.О.,Голіченко Н.М.,Кулик Л.В., Фалько Є.О.Оксана Миколаївна Орловська – випускниця Херсонського педагогічного інституту, в училищі працює з 1993 року, викладач математики та інформатики.

Талановитий математик, вона вміє зацікавити своїм предметом юних музикантів. В своїй роботі застосовує  нестандартні методики викладання, завдяки  чому її учні дуже швидко починають розуміти навіть дуже складний матеріал. Захоплені математикою та Оксаною Євгенівною, деякі з них  змінюють життєві орієнтири та вступають до провідних технічних вищих навчальних закладів України.

009Олена В’ячеславівна Каунова — випускниця Херсонського державного педагогічного університету, яка прийшла в училище ще студенткою у 1996 році. Талановитий математик, вона вміє зацікавити своїм предметом юних музикантів. В своїй роботі застосовує  нестандартні методики викладання, завдяки  чому її учні дуже швидко починають розуміти навіть дуже складний матеріал. Захоплені математикою та Оксаною Євгенівною, деякі з них  змінюють життєві орієнтири та вступають до провідних технічних вищих навчальних закладів України.

 Прекрасно володіє англійською мовою та методикою її викладання, про що свідчать  відкриті уроки, що їх проводить Олена В’ячеславівна.010

Навички мови шліфувала в Англії.

Відповідально ставиться О.В. Каунова і до своїх обов’язків класного керівника.

Олена В’ячеславівна – творча та ініціативна людина, гарний організатор. Вона є співавтором студентського дискусійного клубу “Чорне та біле”, співредактором студентської газети “Домінанта”, її люблять та поважають студенти та колеги.

Антоненко Наталія Дмитрівна

В останні роки відділ поповнився новими викладачами. Це – викладач психології та педагогіки Наталія Дмитрівна Антоненко та молодий і енергійний викладач

20042008114фізичного виховання та ДПЮ Євген Олегович Фалько, які роблять перші впевнені кроки у педагогіці. Обидва є випускниками Херсонського державного університету.

Багато працюючи над самовдосконаленням, вони водночас вже проявили себе як гарні організатори та класні керівники, до яких тягнуться студенти.

011

Останні три роки на відділ з’явилася нова навчальна дисципліна – італійська мова, яку успішно викладає Наталя Володимирівна Богачук, випускниця Миколаївського педагогічного університету.

З 2001 року престиж Херсонського музичного училища підвищився завдяки отримання ліцензії на видачу атестатів про повну загальну середню освіту. З цих пір загальноосвітній відділ забезпечує надання  середньої освіти, яка дозволяє  продовжувати навчання у вищих навчальних закладах будь-якого профілю в Україні та інших країнах світу.

Не дивлячись на напружений ритм роботи  цього універсального відділу  (більше  двадцяти  дисциплін  ведуть її  викладачі), її творчий  колектив    встигає організовувати  цікаві  студентські  тематичні вечори,  творчі конкурси, роботу  дискусійного клубу «Чорне та біле», святкування  знаменних  для нашого народу  подій тощо.

Велику увагу викладачі відділу загальноосвітніх дисциплін приділяють роботі зі студентами училища, підтримуючи яскравий вогник їх духовного життя, готуючи всебічно розвинутих, мислячих і свідомих фахівців.

Кожний викладач цього універсального відділу через свій предмет виховував і виховує людину, бо не можна зробити прекрасним наше життя, не зробивши прекрасною людину.

Підійшовши до знаменної вікової віхи в житті училища, викладачі відділу творчо і  сумлінно працюють, усвідомлюючи свою особливу місію – підготовку висококваліфікованих музикантів з високим рівнем загальної культури.

012 013

Відділ тримає міцний зв’язок з усіма спеціальними відділами, впроваджує передовий педагогічний досвід, турбуючись про високу загальну підготовку випускників різних виконавських спеціальностей, продовжує активні пошуки нових методик для збагачення студентів глибокими і міцними знаннями.

014

Відзначаючи  100-річчя училища, нинішній  колектив загальноосвітнього відділу прагне і надалі зміцнювати його авторитет, зберігати й множити його добрі традиції.