Оркестрові струнні інструменти

1Одним з найстаріших відділів училища, що існує з дня відкриття музичних класів, є відділ оркестрових струнних інструментів. Згідно звітів Херсонського відділення Імператорського Російського Музичного Товариства, першими викладачами відділу були випускники провідних консерваторій  Європи та музичних училищ ІРМТ, скрипалі:  Міттельман, А.І. Пеллегріні, В.А. Стернад (Празька консерваторія), Л.Г. Куцин, Г.К. Харитонов (Санкт-Петербурзька консерваторія),  Г.С. Каржинеров  (Одеське музичне училище), Ф.С. Воскобойніков – (Харківське музичне училище); віолончелісти – Г.А. Яцентківський, В.П. Гутор (Санкт-Петербурзька консерваторія), С.Н. Федорович, О.А. Стернад (Брюссельська консерваторія), В.В. Кефурт (Празька консерваторія); контрабасисти – І.С. Кемлін, А.І. Есікман, І.С. Полякін. Багато з них працювали в Регентських класах та на Літніх Капельмейстерських курсах.

Ці викладачі  були багатогранними музикантами. Наприклад, Г.А. Яцентковський  та  Ф.С. Воскобойніков, крім спеціального класу, викладали музично-теоретичні дисципліни: обов’язкові художні предмети по класу елементарної теорії музики, сольфеджіо, гармонії, енциклопедії музики.

З 1905 року, завдяки викладачам та учням відділу, існували симфонічний оркестр (перший керівник – Я.В. Дюмін), квартетний клас (керівник-ЛГ.Куцин), з 1911 р. вдкривається клас оркестрової гри (керівник – Г.К. Харитонов, згодом – С.О. Бармотін), інші камерні ансамблі, чиї виступи збирали чимало любителів музики м. Херсона.

2Особливий внесок у розвиток відділу струнно – смичкових інструментів зробив видатний скрипаль, талановитий педагог Богуміл  Йосипович Брож (роки роботи в училищі – 1915–1941 рр.). Народився у 1874 році в м. Кладно (Богемія,Чехія,після закінчення гімназії навчався в Празькій консерваторії по класу скрипки та композиції. Будучи прекрасним виконавцем-віртуозом, Б.Й. Брож працював солістом  Празького камерного квартету, згодом – концертмейстером у симфонічних оркестрах та театрах міст Чехії, України (м. Львів). Як  соліст  Чеського квартету, концертував по різних містах Австрії, Німеччини, Голландії, Скандинавії, Росії. В період 1906 – 1908 рр. викладав у Львівській консерваторії. У 1908 році його запросили на роботу  в Ярославське музичне училище (Росія), згодом, кілька років працював в Ризькому музичному училищі.  В 1911 році прийняв російське підданство і в 1915 році переїздить до м. Херсона, де викладає гру на скрипці та веде курс теорії музики. Б.Й. Брож є автором «Школы игры на скрипке на основе украинских народных мелодий». У роки окупації (1941 – 1942 рр.) разом зі своїми учнями залишився в місті, виступаючи з концертами. Подальша його доля невідома.

Після Великої Вітчизняної війни починає формуватися новий склад викладачів відділу. З кінця 40-х рр. працюють скрипалі П.Є. Кравченко, Д.О. Вільшанський, віолончелістка М.С. Циганкова. У 1950 році розпочинається педагогічна діяльність талановитого скрипаля І.Г. Курляна, випускника Одеської  державної консерваторії ім. А. Нежданової.

В 1954 році відділ оркестрових струнних інструментів тимчасово припиняє діяльність у зв’язку з переведенням училища в систему культосвітніх навчальних закладів. І лише в 1959 році, коли училище було повернено в систему навчальних закладів мистецтва, відділ поновлює свою роботу, проходять перші набори, відділ поповнюється новими фахівцями. Починають свою трудову діяльність скрипалі: Н.Н. Малько, Ю.В. Баширов, В.Є. Городецький, О.Є. Моргуненко, А.М. Каравацький – перший завідуючий відділом, альтистка Л.М. Друцко; віолончелісти: талановитий музикант і виконавець О.К. Шевелюк, чия діяльність складає цілу епоху у розвитку віолончельного мистецтва не тільки на Херсонщині, але й в Україні; Л.С. Войстрова, Г.А. Баликбаєв (зав. класом камерного ансамблю); контрабасист – О.І. Моїсеєнко.

В наступний період, в 70 – 90-ті роки,  відділ поповнюється молодими спеціалістами: скрипалі – О.М. Горлова, Л.А. Кулик, С.К. Кондратьєв, В.В. Кратасюк, Н.П. Левченко, О.Г. Виговська (Чернявська), С.Т. Виговський, Т.Г. Євнопулос, О.С. Торсуков; віолончелісти –  Г.Т. Алейникова, Н.С. Дробот; контрабасист –  Ю.Є. Євнопулос, які збагатили різноманітними виконавськими стилями традиції струнно-смичкового відділу Херсонського училища.

025

Спочатку відділ очолював І.Г. Курлян, А.М. Каравацький, а з  1971 р. і до сьогоднішнього дня ним керує О.Є. Моргуненко.

Жива історія відділу – це, перш за все, його викладачі – ветерани. Майже півстоліття у Х5ерсонському музичному училищі працював Іван Григорович Курлян (1925 – 2005 рр.) – талановитий скрипаль, тонкий, чуйний педагог, один із засновників скрипкової школи у повоєнній Херсонщині.

Народився він у м. Бериславі, Херсонської області. До початку Великої Вітчизняної війни навчався в Одеській спеціальній музичній школі-десятирічці  в класі Я.А. Бесселя (асистента легендарного П.С. Столярського). В 1944 році поступив до  Одеської державної консерваторії ім. А.В. Нежданової (клас професора Ф.Є. Максмана). Після її закінчення був направлений на роботу до Львівської державної консерваторії ім. М. Лисенка, але, за сімейними обставинами, у 1950 році переїхав до м. Херсона і розпочав роботу викладачем музичного училища та солістом обласної філармонії. З 1956 року, у зв’язку з недостатністю фахівців на диригентсько-народному відділі, І.Г. Курлян керував оркестром народних інструментів ХМУ.

7 6Іван Григорович був талановитим керівником та організатором. Він – ініціатор відкриття і перший  директор спеціальної музичної школи-десятирічки, яка була професійним навчальним закладом в м. Херсоні. І хоча вона існувала недовго (з 1958 р. по 1966 р.), ті,  хто  навчалися, тепло згадують і І.Г.  Курляна і всіх викладачів школи.

026

8У 70-х рр. І.Г. Курляном був створений студентський ансамбль скрипалів, який з успіхом виступав з концертами  в Херсонській області,  на Республіканських оглядах професійних виконавців, де колектив був нагороджений грамотою. У подальші роки, розвиваючи традиції засновника колективу, його керівниками були Н.Ф. Лобова, О.Д. Жовніренко, Н.С. Лисенко. Сьогодні з ансамблем працює прекрасний музикант і скрипалька- В.В. Кратасюк.

У 1975 р. І.Г. Курлян організував камерний оркестр, в складі якого були викладачі відділу. Ці творчі колективи були завжди бажаними на училищних концертах, улюбленими в колах слухацької аудиторії.

І.Г. Курлян виховував у своїх учнях почуття стилю, глибину інтерпретації музичного твору, виразність звучання інструменту, артистизм, технічну вправність. Серед кращих його учнів: кандидат педагогічних наук Л.О. Хлєбнікова, професор Саратовської консерваторії Н.О. Мангель, президент Асоціації виконавців Росії, заслужений діяч мистецтв Росії, соліст Московської філармонії, професор, ректор Московського музично-педагогічного університету ім. М.М. Іпполітова-Іванова, художній керівник, диригент і соліст Московського молодіжного камерного оркестру – В.Й. Ворона; помічник концертмейстера Національного симфонічного оркестру Одеської філармонії – Г. Жукова; В. Гамарник, О. Горлова, Л. Шекерова, О. Брюло, Р. Штейнфер – працюють в симфонічних оркестрах Австрії, Фінляндії, Англії, США; Ю. Алієв, О. Коротецький – солісти камерного оркестру «Гілея» Херсонської обласної філармонії; О. Чуй – солістка оркестру Херсонського музично-драматичного театру ім. М. Куліша.

Успіхи і перемоги  учнів І.Г. Курляна – це і його надбання. Тому, продовжуючи справу свого вчителя, його випускники завжди згадують з вдячністю. В.І.Ворона, створюючи в Росії Асоціацію виконавського мистецтва «Російська виконавська школа», написав йому у листі: «Дорогой Иван Григорьевич! Когда я это всё затевал, то думал о Вас и в трудные моменты мысленно с вами советовался. Так что -это наш общий успех». Тож, справа Великого вчителя продовжується у творчих досягненнях його вихованців.

 

12Олексій Кіндратович Шевелюк– засновник віолончельної школи на Херсонщині у повоєнні роки. Автор наукової роботи з методики гри на віолончелі, яка широко використовується в педагогічній діяльності викладачами консерваторій та музичних училищ України та Росії.

Народився в 1929 році на Житомирщині. Музичну освіту отримав у Житомирському музичному училищі (1945 – 1949 рр.) та Львівській державній консерваторії ім. М. Лисенка (1949 – 1954 рр.), клас викладача П.І. Пшенички.

Після закінчення консерваторії О.К. Шевелюк був направлений на роботу в м. Херсон, де розпочав свою трудову діяльність в  ДМШ № 1 викладачем по класу віолончелі та солістом обласної філармонії. Серед перших випускників школи –  Л. Войстрова, Г. Алейнікова, Л. Степанова, Л. Шамаєва, Т. Горшкова, які стали студентами його класу в музичному училищі.

123

З відкриттям спеціальної музичної школи-десятирічки в  м. Херсоні,О.К. Шевелюк кілька років веде клас віолончелі в цьому закладі. Двоє його учнів М. Сільвестров і В. Цукерман закінчили Московську консерваторію і аспірантуру, зараз  працюють у симфонічних оркестрах Росії та США.

З 1961 року  О.К. Шевелюк починає свою педагогічну діяльність в Херсонському музичному  училищі, виховуючи своїх перших випускників дитячої музичної школи, і працює тут до сьогодні. В 1964 році  він був призначений директором ХМУ, працював  на цій посаді до 1969 року.

Більш, ніж за 50 років плідної педагогічної праці на Херсонщині, Олексій Кіндратович підготував багато висококваліфікованих спеціалістів, які працюють у різних куточках України та зарубіжжя викладачами консерваторій, музичних училищ та шкіл, артистами оркестрів.

Серед його вихованців – 11 лауреатів конкурсів віолончелістів різних рівнів, від зонального до міжнародного,  це   справжня   винагорода за його величезну педагогічну працю та високий талант.

027 028

Лауреати, переможці Республіканських конкурсів  (м. Київ): 1963 рік – Г. Алейнікова, I премія; 1976 рік – Н. Швець, I премія; 1977 рік – унісон віолончелістів — I премія; 1980 рік– О. Шагун, I премія на  Республіканському конкурсі камерних ансамблів в м. Києві, Л. Хомліченко   —  I премія на  Республіканському конкурсі камерних ансамблів, партія фортепіано Ю. Вишневецька, (м. Одеса); 1992 рік– Д. Ільницький, III премія на Міжнародному конкурсі (м. Київ); 1994 рік – К. Клименко, III премія  на Республіканському конкурсі; 1998 рік– Н. Середа, I премія  на Міжрегіональному  конкурсі (м. Донецьк). 2006 рік – Д. Свердлов, III премія на  Міжрегіональному  конкурсі (м. Донецьк ).

За сумлінну працю Олексій Кіндратович нагороджений знаком від Міністерства культури «За багаторічну плідну працю у галузі культури», грамотою – подякою і званням «Лауреат»   Донецької   музичної   академії  ім. С. Прокоф’єва за високий професійний рівень підготовки учасників Міжрегіональних конкурсів Н. Середи та  Д. Свердлова.

54

 

029Олена Євгенівна Моргуненко  – вихованка Одеської скрипічної школи, музичну освіту отримала в ДМШ № 3 м. Одеси (клас викладача Б.А. Готаря), а потім- в консерваторії (клас доцента Н.В. Михайлової та професора В.З. Мордковича –  «легенди»  української педагогіки).

Трудову діяльність Олена Євгенівна розпочала за часів навчання у консерваторії, вона викладала клас скрипки у спеціальній музичній Одеській школі-десятирічці ім. П.С. Столярського. В 1966 р. переїхала до Херсону, де почала працювати в музичному училищі та паралельно в  оркестрі Херсонського обласного музично-драматичного театру ім. М. Куліша. Чотири роки (1974 – 1978) працювала концертмейстером та солісткою камерного оркестру «Гілея» Херсонської обласної філармонії, з яким виконувала концерти А. Вівальді,  А. Кореллі, І.С. Баха, Г.Ф. Генделя та ін.

030

О.Є. Моргуненко є організатором та головою журі обласного конкурсу скрипалів серед учнів ДМШ міста та області «Дзвінкі струни» (в останні роки «Херсонський первоцвіт»).

Олена Євгенівна  активно проводить методичну роботу, виступаючи перед викладачами ДМШ міста та області на конференціях, семінарах обласного методичного кабінету.

типатАле головне в її педагогічній діяльності – це її учні, які працюють в різних країнах світу артистами оркестрів, викладачами музичних закладів. Серед них О. Рахліс – лауреат Міжнародного конкурсу ім. М. Лисенка, працював концертмейстером Маріїнського  театру (м. Санкт-Петербург), нині артист симфонічного оркестру оперного театру в м. Мюнхені (Німеччина); Н. Левченко  — заслужений працівник культури України, довгий час працювала викладачем Херсонського музичного училища та солісткою Херсонської обласної філармонії; М.Воронель – диригент і концертмейстер камерного оркестру в м. Лос-Анджелесі (США); О. Виговська (Чернявська) – працювала в Сирії, зараз — у Канаді; Т. і О. Синьковські  —  в  Польщі; І. Гречко, Н. Рикова, І. Феофентова — артисти президентського симфонічного оркестру в м. Кишинів (Молдова); Н. Капитонова – працювала концертмейстером групи II скрипок Одеського оперного театру, нині — артистка Лондонського симфонічного оркестру; С.Топунова – лауреат ІІІ премії конкурсу виконавців-скрипалів музичних закладів Півдня України;зараз  працює в Німеччині; З. Суфьянова — артистка симфонічного оркестру татарського театру м. Сімферополь; А. Кузьменков — артист Національного симфонічного та камерного оркестрів, м. Одеса; П. Кузнєцов — артист симфонічного оркестру єврейського театру,   м. Одеса.

пат

Вищим досягненням у вихованні майбутніх музикантів О.Є. Моргуненко стали перемоги учнів її класу останніх років. Це Ю. Алексєєва — лауреат Регіонального конкурсу «Музична Таврія», м. Херсона III премія 2006 р. (нині вона продовжує своє навчання в університеті м. Новий Орлеан, США); Ю. Усачова – дипломантка II Всеукраїнського конкурсу камерних ансамблів, м. Житомир, 2007 р.

Багато учнів продовжують навчання у вищих навчальних закладах України та зарубіжжя.

 

тЛариса Михайлівна Друцко закінчила у 1959 році спеціальну музичну Одеську школу-десятирічку ім. П.С. Столярського по класу альта, у 1964 році Одеську консерваторію ім. А.В. Нежданової (клас доцента М.М. Грінберга). Вже під час навчання починає працювати солісткою струнного квартету Херсонської обласної філармонії і викладачем по класу альта в ХМУ,  грає у камерному та симфонічному оркестрах училища.

 Багато зусиль докладає Лариса Михайлівна в своїй роботі зі студентами. Її майстерність є прикладом для учнів і надихає їх на творчу  працю. Багато випускників продовжили своє навчання в консерваторіях України, Росії, Молдови і стали справжніми фахівцями. Серед них –  Л. Авдєєва, Т. Іванько (зараз працює у фольклорному ансамблі в Польщі); А. Заміховська та В. Олійник грають у камерному оркестрі «Гілея» Херсонської обласної філармонії; Н. Боронцова – в оркестрі обласного музично-драматичного театру ім. М. Куліша; Ю. Іванов – артист  камерних оркестрів Польщі, Німеччини; С. Боровий працює у фольклорному ансамблі у м. Києві; А. Пархотько, О. Вітвицька — артисти симфонічного оркестру Донецької обласної філармонії; А. Лисенко — викладач  Кишинівської консерваторії і філармонії; К. Ляшенко грає у Віденському камерному ансамблі.

 

тартьНедовго (1966 – 1971 рр.), але плідно працював на відділі Анатолій Миколайович Каравацький, нині доцент Донецької музичної академії  ім. С. Прокоф’єва. Серед його перших учнів О. Запольський –заслужений артист України, професор Датської Королівської Академії музики; О. Степанова – викладач Київської спеціалізованої музичної школи – десятирічки ім. М. Лисенка, Н. Лисенко (Ковлях)-провідний викладач ДМШ №3 м. Херсона.

олбрапт

А.М. Каравацький, працюючи в ХМУ, багато виступав із сольною програмою в місті та області. Слухачам надовго запам’яталися твори І.С. Баха, Д. Шостаковича, сучасних українських композиторів у виконанні талановитого самобутнього скрипаля.

бСеред колишніх викладачів відділу – Юрій Володимирович Баширов, який також успішно працював на відділі, а згодом –  художнім керівником Херсонської обласної філармонії, концертмейстером камерного оркестру «Гілея».

 Великий вклад у  розвитку гри на  контрабасі вніс талановитий музикант і  педагог Олександр Іванович Мойсеєнко, випускник Дніпропетровського музичного училища, навчався в Мінській, а потім в Київській консерваторіях.  Як творчо обдарована людина ,він робив цікаві оркестровки, аранжування для ансамблю скрипалів, віолончелістів, для камерного оркестру викладачів училища. рд

О.І. Мойсеєнко організував перший біг-бенд училища, для якого також робив багато аранжувань  джазових творів і був його художнім керівником. Виступ цього колективу був завжди бажаним на концертах училища.

Він виховав багато професійних музикантів, серед них М. Чайкін – артист симфонічного оркестру Большого театру (м. Москва). На жаль, О.І. Мойсеєнко передчасно пішов з життя, але пам’ять про цю чудову людину залишиться надовго в серцях його колег і учнів.

лоб

 

ИИБільше 30 років на відділі працює досвідчений  викладач, талановита скрипалька  –  Валентина Володимирівна Кратасюк, якаотримала музичну освіту  у Запорізькому музичному училищі та Харківському інституті мистецтв ім. І.П. Котляревського в класі і. о. доцента Т.Т. Годіної .

За роки роботи  В.В. Кратасюк виховала багато талановитих скрипалів. Серед її випускників: Л. Бочарова – артистка Національного симфонічного оркестру, м. Київ; Т. Дроздова – концертивмейстер оркестру театру оперети, м. Харків; Б. Носовицький – концертмейстер симфонічного оркестру, м. Тель-Авів (Ізраїль); З. Афанасьєва – студентка Санкт-Петербурзької консерваторії; Є. Халікова, яка ще студенткою ХМУ стала в 2005 р. лауреатом Міжрегіонального конкурсу (м. Донецьк) та лауреатом І премії у 2006 році (м. Донецьк). Зараз  навчається в Донецькій музичній  академії ім. С. Прокоф’єва.

Валентина Володимирівна плідно працює у класах камерного ансамблю та концертмейстерства, а з 2004 року очолює студентський ансамбль скрипалів, який є одним з провідних творчих колективів ХМУ.

лорш

 

рьтоЗаслужений працівник культури України, блискуча виконавиця-скрипалька – Наталія Павлівна Левченко (Замкова) – краща випускниця класу О.Є. Моргуненко. ЗакінчилаКиївську державну консерваторію (клас  доцента  О.Д. Бучинської).  З 1977 року – викладач Херсонського музичного училища.

Кращі учні Наталії Павлівни продовжили своє навчання у вищих учбових музичних закладах України та зарубіжжя, грають в різних оркестрах світу: М. Поліванна, О. Ініна –  артистка державного оркестру народних інструментів; А. Толочьянц – артистка Національного симфонічного оркестру м. Одеса; П. Герасимова – лауреат Міжрегіонального конкурсу в м. Донецьку, зараз працює  в  США;   І. Левченко та Т. Сівцова –  лауреати конкурсу «Музична Таврія» (м. Херсон).

рач ьтп

Н.П. Левченко – творча особистість, яскрава солістка, володіє великим репертуаром, вміє точно, багатогранно виконати твір будь-якої складності. Вона бере активну участь в творчому житті училища та міста, виступає з сольними  концертами, постійно гастролює, як солістка, в країнах Західної Європи, Ізраїлі та Туреччині.

рьТрадиції Одеської скрипкової школи продовжує і  Тетяна Георгіївна Євнопулос. Воназакінчила Кіровоградське музичне училищі (клас О.Ю. Духовного), Одеську державну консерваторію ім. А.В. Нежданової (клас доцента В.Н. Проніна та професора В.З. Мордковича). Будучи ще студенткою, вона набувала досвід оркестрової гри  у симфонічному оркестрі Одеського театру  опери та балету.

З 1976 року працює в м. Херсоні спочатку у обласній філармонії керівником квартету, концертмейстером других скрипок камерного оркестру та  викладачем  ДМШ №2 і  музичного училища, де працює до сьогодні.

Серед кращих випускників Т.Г. Євнопулос: Н. Рєзник, яка після закінчення Харківського інституту мистецтв ім. І. Котляревського працює у Франції,навчається у Сорбонському університеті; О. Янушкевичзакінчив Київську Національну  музичну академію ім. П.І. Чайковського,  він — лауреат Всеукраїнського конкурсу дуетів скрипалів (разом з Г. Паріла) – 2 місце (2001 р., м. Боровля), лауреат конкурсу «Музична Таврія»( 2001, 2002 рр., м. Херсон); Г. Парила лауреат конкурсу «Музична Таврія» 2001, 2002 років (м. Херсон); А. Ткаченко —  лауреат конкурсу «Музична Таврія» (2003 р., м. Херсон); дипломант Всеукраїнського конкурсу «Слобожанський вернісаж» (2004 р., м. Харків); А. Смирнов- дипломант конкурсу «Слобожанський вернісаж» (2004 р., м. Харків), лауреат І премії конкурсу «Музична Таврія»(2003 р., м. Херсон), зараз навчається в університеті  м. Новий Орлеан (США); Ю. Нєпорожнєвалауреат конкурсу «Музична Таврія» III місце, (2007 рік, м. Херсон).

тмКлас контрабасу веде досвідчений викладач — Юрій Єгорович Євнопулос. Після закінчення Краснодарського музичного училища ім. М. Римського-Корсакова, Одеської державної консерваторії ім. А.В. Нежданової (клас  Ю.М. Мироненка) він працює в камерному оркестрі Херсонської обласної філармонії, а з  1983 року – викладачем музичного училища з класу контрабасу та бас – гітари.

Більшість його випускників продовжили своє навчання музичних вузах України, працюють в багатьох провідних оркестрах країни:  Є. Стьопін — артист симфонічного оркестру Одеського театру опери та балету, лауреат І премії конкурсу виконавців серед середніх музичних закладів Півдня України; Р. Мусін –артист симфонічного оркестру Одеської обласної філармонії;  М. Віденко – працював в симфонічному  оркестрі Одеського театру  опери та балету, нині — артист  камерного оркестру «Гілея» Херсонської обласної філармонії; В. Красних, О. Коротецька –  працюють у Німеччині.

 У 1986 році, з ініціативи Юрія Єгоровича, був створений студентський камерний оркестр, який і сьогодні вражає слухачів своєю майстерністю та професіоналізмом. Програми цього колективу охоплюють широкий спектр стилів від старовинної музики до сучасної, обробки народних пісень, джазових п’єс, автор яких є  Ю.Є. Євнопулос. З великим творчим натхненням  з  цим колективом працюють викладачі-солісти ХМУ та кращі студенти училища.

оьлрм

Юрій Єгорович – обдарована людина з різнобічними музичними інтересами. Він вніс  вагомий вклад у розвиток  сучасної гри на бас-гітарі, працюючи зі студентами відділу «Музичне мистецтво естради», виховуючи  лауреатів-виконавців. Його студенти відмінно виступили  на джазовому конкурсі у м. Донецьку (2005 р.)– А. Мурашова, III місце; К. Арефін   (2007 р.)- II місце. На конкурсі молодих виконавців «Музична Таврія» В. Мельниченко (контрабас) посів ІІІ місце (2007 р.)

З 1998 по 2003 рік – Ю.Є. Євнопулос  працював заступником  директора з навчальної роботи, завершив підготовку документації до присвоєння ХМУ статусу «Вищого учбового закладу І-ІІ рівня акредитації». Ю.Є. Євнопулос – один  з ініціаторів  відкриття спеціалізацій «Спів» та «Музичне мистецтво естради» в  Херсонському музичному училищі.

Наймо001лодшою серед викладачів класу віолончелі є Наталія Сергіївна Дробот (Савіна). Музичну освіту здобула в Херсонському музичному училищі (клас викладача Г.Т. Алєйнікової, учениці корифея віолончельної школи  О.К. Шевелюка) та в Кишинівській державній консерваторії (клас О.І. Стадницького).

Повернувшись до м. Херсона, Наталія Сергіївна розпочала свою трудову діяльність викладачем-концертмейстером Херсонського музичного училища, а згодом стала провідним викладачем  по класу віол002ончелі на відділі. Її кращі випускниці: О. Гаркуша та В. Никитюк  працюють у камерному оркестрі «Гілея» Херсонської обласної філармонії.

Наталія Сергіївна – прекрасний викладач-методист, знавець дитячої музичної педагогіки, виховує учнів школи педагогічної практики, готуючи їх до обласних та міжнародних конкурсів. Так, учениця ШПП Г. Під’яблонська стала лауреатом I премії в обласному конкурсі «Херсонський первоцвіт» в 2006 році ;  в тому ж році  отримала нагороду «Надія» на Міжнародному конкурсі в м. Маріуполі.

Великий успіх має студентський квартет, який створила Наталія Сергіївна. Цей камерний колектив у складі  Є. Халікової, В. Новохижної, Т. Сівцової, Д. Свердлова став лауреатом III премії I Всеукраїнського конкурсу камерних ансамблів у м.Житомирі (2005 р.) та лауреатом Міжнародного конкурсу у м. Маріуполь (2006 р).

тспт

Наталія Сергіївна довгий час працювала в училищі на посадах заступника директора  з практичного навчання, завідуючої денним відділенням ХМУ, заступником директора з навчальної роботи, сумлінно виконуючи адміністративну роботу. Н.С. Дробот керувала підготовкою до акредитації та атестації нашого навчального закладу.

Як член акредитаційної комісії Міністерства освіти та науки України вона була експертом у складі комісії під час проведення акредитації та атестації Хмельницького та Сімферопольського музичних училищ.

Зараз Наталя Сергіївна – головний методист училища.

Справжньою школою майстерності були регулярні зустрічі колективу струнного відділу училища з провідними фахівцям консерваторій України, що приїздили з концертами своїх студентів та власними сольними виступами. Неоціниму методичну допомогу надавали нашим викладачам на уроках майстер – класу професори Київської консерваторії скрипалі: О.М. Пархоменко), О.М. Горохов та віолончеліст В.С. Червов; професори Одеської консерваторії: В.З. Мордкович, О.О. Станко, Е.М. Сігал; доценти Одеської консерваторії: альтист М.М. Грінберг, Н.В. Михайлова, А.Я. Гумєннік, віолончеліст П.І. Купін, скрипалька Т.О. Водоп’я-нова; президент Асоціації виконавців Росії, заслужений діяч мистецтв Росії, соліст Московської філармонії, професор, ректор Московського музично – педагогічного університету ім. М.М. Іпполітова-Іванова, художній керівник, диригент і соліст Московського молодіжного камерного оркестру В.Й. Ворона; професор Датської Королівської Музичної академії О. Запольський.

003

Викладачі відділу ведуть велику методичну роботу: конференції, семінари, конкурси учнівської молоді, зустрічі з викладачами ДМШ міста та області.

Так,  на базі Херсонського музичного училища проходив Всеукраїнський методичний семінар з питань виконавства на струнно-смичкових інструментах, у 1980 році – конкурс виконавців — скрипалів серед учнів  музичних закладів Півдня України, у 1993 році  – Всеукраїнський конкурс молодих виконавців – струнників   серед учнів музичних училищ та  спеціальних музичних шкіл-десятирічок, з 2000 року на базі ХМУ  проходить конкурс солістів та ансамблів учнів струнно-смичкових відділів ДМШ міста та області «Херсонський первоцвіт».

004

У 2006 – 2007 навчальному році викладачі циклової комісії  завершили роботу  над складанням навчальних програм з різних  дисциплін, які  викладаються на відділі,  Державний  науково-методичний центр Міністерства культури України та туризму рекомендував їх для роботи  в інших музичних закладах.

Завдяки зусиллям викладачів велика увага на відділі  приділяється вихованню у студентів навичок ансамблевого та оркестрового виконавства. З цією метою працювали і працюють різні творчі колективи: ансамблі (віолончелістів, скрипалів, квартетний клас) та симфонічний оркестр, який має витоки з початку діяльності музичних класів.  Першим диригентом цього колективу був   Я.В. Дюмін. У повоєнні роки симфонічним  оркестром ХМУ керував  П.В. Вдовенко.

Наприкінці 50-х рр. колектив  очолив справжній ентузіаст своєї справи Л.Л.  Дзевіонтковський. Саме під його керівництвом оркестр набрав творчої сили і високого рівня виконання. Пізніше  диригентом  симфонічного оркестру ХМУ став  В.П. Батраков, згодом за пультом його змінив  талановитий диригент, народний артист України — Г.А. Вазін, потім кілька років керував В.І. Міняєв, а з 1986 року    колектив очолив досвідчений музикант Д.А. Сірий.

005 006

Недовго (1997-98 рр.) з оркестром працював  О.В. Дрель, а останні 10 років творчим колективом знову  керує,   Д.А. Сірий,  який   прекрасно   розуміє   музикантів — оркестрантів,    чудово   відчуває   стиль   гри   кожного.   Репертуар оркестру  різноманітний: це симфонії Л. Бетховена, І. Брамса, П. Чайковського, оркестрова музика Ф. Ліста, Р. Щедріна, А. Ешпая, Г. Свиридова, Л. Колодуба, Ю. Іщенка, К. Данькевича. І сьогодні студентський  симфонічний оркестр  є гордістю училища.

тспр

Водночас з педагогічною діяльністю викладачі відділу активно ведуть виконавську  діяльність  Це робота в творчих колективах училища,  обласній філармонії, державному університеті.  Викладачі відділу беруть участь у звітних концертах училища, дають сольні концерти, виступають  у складі камерних ансамблів.

У 1996 році делегація ХМУ побувала у Франції. Технічний і художній рівень виконання програм кращими студентами та викладачами відділу вразили французьких фахівців і студентів  Руанської консерваторії. Творчий обмін, безпосереднє спілкування музикантів м.Руана і м. Херсона збагатили виконавський  досвід  обох  сторін.

Сьогоднішній день струнно – смичкового відділу насичений багатьма творчими планами. Високі професійні якості викладачів відділу є добрим стимулом зростання, удосконалення майстерності студентів, тому що Херсонська скрипкова  школа має прекрасну 100-річню традицію  вітчизняного та світового виконавства.