ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

Освітньо-професійна програма – це система компонентів фахової передвищої освіти, що визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою, перелік навчальних дисциплін і логічну послідовність їх вивчення, кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми, та компетентності, якими повинен оволодіти здобувач фахової передвищої освіти.

           Освітні програми КЗ «Херсонський фаховий коледж музичного мистецтва» ХОР розроблені для підготовки висококваліфікованих фахівців, які володіють навичками педагогічної, концертно-виконавської, музикознавчої, диригентської діяльності у сфері музичного мистецтва.

           Освітня програма розроблена на виконання статті №21 Закону України «Про освіту», статей №8,9 Закону України «Про фахову передвищу освіту» для забезпечення освітнього процесу  КЗ «Херсонський фаховий коледж музичного мистецтва» ХОР.

           Освітні (освітньо-професійні) програми КЗ «Херсонський фаховий коледж музичного мистецтва» ХОР затвердженні у відповідному порядку.

Освітньо-професійні програми, підготовки фахового молодшого бакалавра в КЗ «Херсонський фаховий коледж музичного мистецтва» ХОР

Фортепіано 

Оркестрові струнні інструменти

Оркестрові духові та ударні інструменти

Народні інструменти

Спів

Хорове диригування

Теорія музики

Музичне мистецтво естради

Освітні програми, підготовки молодших спеціалістів в КЗ «Херсонський фаховий коледж музичного мистецтва» ХОР

Фортепіано

Струнні інструменти

Духові та ударні інструменти

Народні інструменти

Хорове диригування

Спів

Теорія музики

Музичне мистецтво естради

Загальноосвітні дисципліни