Завідуюча навчально-методичним кабінетом

  Битко Ольга Сергіївна

Битко Ольга Сергіївна

Освіта: вища, Одеська державна музична академія ім. А.В.Нежданової    (2010 р.)

—         Спеціальність за дипломом — Музичне мистецтво,

—         Кваліфікація за дипломом  — музикознавець, викладач

Науковий ступень: кандидат мистецтвознавства (2018р.)

Телефон:   (0552) 46-73-34; 49-03-62

Стаж роботи:

—         на посаді викладача музичного училища  — з  01.09.2016р.

—         на посаді завідуючої навчально-методичним кабінетом —  з 27.08.2018р.

—         на державних службах — 0 років

Попереднє місце роботи — аспірант Одеської національної музичної академії ім. А.В.Нежданової.

     Розпорядчий документ про призначення:

— наказ КВНЗ «Херсонське музичне училище»ХОР від 27.08.2018р. № 82-к «Про призначення на посаду заівідуючої  навчально-методичним  кабінетом».

 

       Початкову музичну освіту отримала в Голопристанській районній дитячій школі мистецтв. З 2001-2005 роки навчалася в Херсонському музичному училищі за спеціалізацією «Теорія музики». Отримавши диплом з відзнакою, вступила до Одеської державної музичної академії ім.А.В.Нежданової. Навчання в музичній академії Ольга Сергіївна успішно поєднувала з педагогічною діяльністю – викладала музично-теоретичні дисципліни в Одеській школі хорового мистецтва ім.С.К.Крижановського.
        По закінченню п’ятирічного курсу навчання, отримала диплом магістра та в 2010 році продовжила навчання в аспірантурі. З 2011-2013 роки працювала викладачем музично-теоретичних дисциплін у Голопристанській районній дитячій школі мистецтв.
        У 2018 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Феномен театральності в композиторській поетиці С.Прокоф’єва» на засіданні спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій в Одеській національній музичній академії ім.А.В.Нежданової та отримала вчену ступінь кандидата мистецтвознавства.
      З 2016 року – викладач циклової комісії «Теорія музики» та культурний організатор Херсонського музичного училища. Творчий напрям роботи Ольги Сергіївни активно проявився у співпраці зі студентами та викладачами при проведенні загально-училищних та позаучилищних концертів.

               З 2018 року – завідувач навчально-методичного кабінету та керівник сектору педагогічної практики при Херсонському музичному училищі.