Вступна кампанія

До   уваги    вступників   2019 року!

 Для вступу до

Комунального вищого навчального закладу «Херсонське музичне училище» Херсонської обласної ради у 2019 році

вступники на основі повної загальної середньої освіти подають сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури, виданий у 2017, 2018, 2019 роках.

Етапи вступної
кампанії
2019 року

Денна форма навчання
вступники на основі освіти
базової загальної середньої повної загальної середньої
Початок прийому заяв
та документів
на базі 9 класів:  01 липня 2019 року

на базі 11 класів:  10 липня 2019 року

Закінчення прийому
заяв та документів
на базі 9 класів:     13 липня 2019 р.

на базі 11 класів:  22 липня 2019 р.

Строки проведення ТВОРЧИХ КОНКУРСІВ (спеціальний клас і сольфеджіо) на базі 9 класів: 14 — 21 липня 2019 р.

на базі 11 класів: 01 липня  — 12 липня 2019 р.

Термін оприлюднення рейтингового СПИСКУ ВСТУПНИКІВ із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення на базі 9 класів:  не пізніше 12:00  23 липня 2019 р.

на базі 11 класів: не пізніше 12:00  01 серпня 2019 р.

Терміни зарахування ВСТУПНИКІВ —  на базі 9 класів: 1. за регіональним замовленням: не пізніше 18:00  29 липня 2019 р.;        2. за кошти фізичних або юридичних осіб:                   не пізніше 01 серпня  2019 р.

 —  на базі 11 класів: 1. за регіональним замовленням: не пізніше 12:00 06 серпня 2019 р.;     2. за кошти фізичних або юридичних осіб: не пізніше 12:00  16 серпня  2019 р.

   

 При поданні заяви вступник пред’являє особисто:

— документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України «Про громадянство»);

— військово-облікові документи; 

— документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

— сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

—  документ про початкову мистецьку освіту (за наявності).

-медичну довідку про проходження флюорографії, щеплення

-медичну довідку від лікаря-отоларінголога для спеціалізації «Спів»

До заяви вступник додає:

1. Копію документа, що посвідчує особу.
2. Копію документа державного зразка про повну або базову загальну середню освіту і копію додатка до нього .
3. Копію сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти з «Української мови та літератури» для осіб, які мають повну загальну середню освіту.
4. Шість фотокарток розміром 3х4.
5. Документ про початкову мистецьку освіту та інші документи, що підтверджують успіхи абітурієнтів в навчанні, творчих конкурсах. (за наявності).
6. Копію військового квитка або посвідчення про приписку до призовної дільниці.
7. Копію ідентифікаційного коду.
8. Документи про пільги (якщо абітурієнт на такі претендує)¸ встановлені
законодавством України або викликані обумовленими обмеженнями для вступу на навчання за відповідними спеціальностями, встановленими нормативно-правовими актами, в терміни, визначені для подання документів.

Документи подаються у пластиковій папці.

РОЗКЛАД КОНСУЛЬТАЦІЙ 

Абітурієнти спеціалізацій

«Фортепіано»,

«Оркестрові струнні інструменти»,

«Оркестрові духові та ударні інструменти»,

«Народні інструменти»,

«Хорове диригування»,

«Музичне мистецтво естради»

проходять творчий конкурс у дві сесії:

а) виконання програми зі спеціального класу;

б) сольфеджіо та музична грамота (письмово та усно).

Абітурієнти спеціалізації «Спів»

проходять творчий конкурс у дві сесії:

а) виконання програми зі спеціального класу (сольного співу);

б) сольфеджіо та музична грамота (усно).

Абітурієнти спеціалізації «Теорія музики»

проходять творчий конкурс у дві сесії:

а) сольфеджіо (письмово та усно) та музична грамота (письмово та усно);

б) музична література (усно).

Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні екзамени та творчі конкурси у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого цими Правилами мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних екзаменах, творчих конкурсах та у конкурсному відборі не допускаються.

 

Програмні вимоги 2019 року

001

Співбесіда українська мова та література 2019  

Співбесіда для абітурієнтів після 9 класу

ТЕСТУВАННЯ з української мови 2019  

Правила прийому 2019 року

Додатки до Правил прийому 2019 року

Положення про приймальну комісію

Програма вступного випробування з предмета «Українська мова»