Вступна кампанія

ДО  УВАГИ  ВСТУПНИКІВ  2022  РОКУ!

 Для вступу до Комунального закладу «Херсонський фаховий коледж музичного мистецтва» Херсонської обласної ради у 2022 році

вступники на основі повної загальної середньої освіти подають сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання з української мови або української мови та літератури, виданий у 2019, 2020, 2021, 2022 роках або здають вступний іспит з української мови безпосередньо в навчальному закладі (за вибором абітурієнта).

При поданні заяви вступник пред’являє особисто оригінали:

— документа, що посвідчує особу (свідоцтво про народження для осіб, яким виповнюється 14 років після 01 травня 2022 року);

— військово-облікових документів; 

— документа державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього;

— сертифікату зовнішнього незалежного оцінювання з української мови або української мови та літератури (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

—  документа про початкову мистецьку освіту (за наявності).

— медичної довідки про проходження флюорографії, щеплення

— медичної довідки від лікаря-отоларінголога для спеціалізації «Спів»

До заяви вступник додає:

1. Копію документа, що посвідчує особу.
2. Копію документа державного зразка про повну або базову загальну середню освіту і копію додатка до нього .
3. Копію сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти з української мови або української мови та літератури для осіб, які мають повну загальну середню освіту.
4. Шість фотокарток розміром 3х4.
5. Документ про початкову мистецьку освіту та інші документи, що підтверджують успіхи абітурієнтів в навчанні, творчих конкурсах. (за наявності).
6. Копію військового квитка або посвідчення про приписку до призовної дільниці.
7. Копію ідентифікаційного коду.
8. Документи про пільги (якщо абітурієнт на такі претендує)¸ встановлені
законодавством України або викликані обумовленими обмеженнями для вступу на навчання за відповідними спеціальностями, встановленими нормативно-правовими актами, в терміни, визначені для подання документів.

Документи подаються у пластиковій папці з файлами.

Абітурієнти спеціалізацій

«Фортепіано»,

«Оркестрові струнні інструменти»,

«Оркестрові духові та ударні інструменти»,

«Народні інструменти»,

«Хорове диригування»,

«Музичне мистецтво естради»

проходять творчий конкурс у два тури:

а) виконання програми зі спеціального класу;

б) сольфеджіо та музична грамота (письмово та усно).

Абітурієнти спеціалізації «Спів»

проходять творчий конкурс у два тури:

а) виконання програми зі спеціального класу (сольного співу);

б) сольфеджіо та музична грамота (усно).

Абітурієнти спеціалізації «Теорія музики»

проходять творчий конкурс у два тури:

а) сольфеджіо (письмово та усно) та музична грамота (письмово та усно);

б) музична література (усно).

Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні екзамени та творчі конкурси у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого цими Правилами мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних екзаменах, творчих конкурсах та у конкурсному відборі не допускаются. 

Правила прийому 2022 рік

Програмні вимоги до творчих конкурсів та критерії оцінювання 2022

Програма з предмету «Українська мова та література» для абітурієнтів, які вступають на базі повної загальної середньої освіти (співбесіда)

Співбесіда з предмету «Українська мова» для абітурієнтів, які вступають на основі базової загальної середньої освіти (9 класів)

Програма з предмету «Українська мова та література» для абітурієнтів, які вступають на базі повної загальної середньої освіти (тестування)

Програма вступного випробування з Української мови на основі базової загальної середньої освіти при прийомі на навчання у 2021 році

Положення про приймальну комісію