Документи

Установчі документи:

 

Діяльність структурних підрозділів, положення про робочі та дорадчі органи:

Положення про структурні підрозділи:

 

Документи освітної діяльності:

 

 

Положення про тимчасове дистанційне навчання у ХМУ

Витяг З ЄДИНОГО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

статут 2019          

Положення про організацію навчального процесу

Положення про адміністративну раду

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності

Положення про методичну раду 2018р

Положення про методичний кабінет 

Положення про СИСТЕМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Положення про сектор педагогічної практики

 Положення про Державну Екзаменаційну комісію

Положення про переведення студентів на вакантні місця

Положення про педагогічну раду

Положення про циклову комісію (1)

Положення про студентське самоврядування

 Інформація про студентське самоврядування

 Порядок та умови обрання студентами  вибіркових дисциплін

Положення про педагогічну практику студентів ХМУ      

Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці

Положення про бібліотеку                                  

Наглядова рада 

Правила внутрішньго розпорядку

Колективний договір 2013-2020

звіт керівника 2018 рік

Звіт керівника 2017 рік

 

 

Paganini — Kapricio