Атестація викладачів

 

Графік проведення засідань атестаційної комісії з атестації педагогічних працівників у 2019/20 навчальному році:

30 жовтня – проведення атестації педагогічних працівників, які викладають цикл фахових та професійно-практичних дисциплін;

26 березня – проведення атестації педагогічних працівників, які викладають цикл загальноосвітніх дисциплін.

Атестаційні документи подаються в паперовому вигляді та на електронному носії.

 

Підвищення кваліфікації викладачів на 2020-2021 навчальний рік

План роботи (курси підвищення кваліфікації) Список викладачів

Кадровий склад згідно з ліцензійними умовами 

Якісний склад випускової предметної (циклової) комісії зі спеціалізацій